Stichting

Achtergrond, oprichting en doel
Binnen de waterpolovereniging Z&PC Rotterdam is een beleidsplan opgesteld waarin is vastgelegd en afgesproken waar de vereniging en met name het Dames 1 en het Heren 1 waterpoloteam zouden moeten staan binnen 5 jaar. Hiertoe is op 23 september 2011 de stichting Prestatiepolo Z&PC Rotterdam opgericht, waarbij het hoofddoel voor het Dames 1 waterpoloteam is om binnen de gestelde periode 1ste klasse Bond te gaan spelen. Doelstelling voor het Heren 1 team is aangepast van 1ste klasse bond naar de hoogst mogelijk haalbare plaats in de competitie bereiken met als inzet de jeugd.

Jeugd is belangrijk
De stichting heeft ook gemeend dat er belangrijke aandacht moet zijn voor de jeugd binnen de vereniging; prestatiewaterpolo is de doelstelling van de stichting en door extra te investeren in eigen jeugd (in jaargangen en/of individuele sporters, jeugdtrainers), denkt de stichting het bereiken van dit doel te versnellen en/of te verbeteren.

Van huidige naar gewenste situatie
Nu zitten we in de situatie dat de dames op koers liggen (2de klasse bond) en het van belang is te zorgen dat binnen afzienbare termijn de volgende stap wordt gezet. Bij de heren ligt de situatie complexer; zij zijn door een herindeling in seizoen 2012/2013, 1ste klas District gaan spelen. Voor hen is er een langere en nog uitdagendere weg te gaan. Daarbij speelt natuurlijk een niet onbelangrijke rol van de doorstroming vanuit de jeugd naar zowel het hoogste heren- als damesteam.

Sponsoring & Club van 100
De stichting wil zich volledig gaan inzetten om de juiste stappen te zetten om het Dames 1 en het Heren 1 waterpoloteam op een zo hoog mogelijk niveau (terug) te brengen. Zeer belangrijk hierin is het bijeen brengen van gelden om één en ander mogelijk te maken. Het idee is om dit zowel via sponsoring als een bijdrage via de Club van 100 te bewerkstelligen. Hiervoor is ook uw bijdrage nodig! Op deze site vindt u alle hiertoe van belang zijnde informatie. We rekenen op uw medewerking om de doelstellingen waar te maken!

Namens de voorzitter van de stichting,

Ermelinda Vermeulen.