Welkom

Stichting Prestatiepolo Z&PC Rotterdam
Op 23 september 2011 heeft Zwem en Waterpolo Club Rotterdam de stichting Prestatiepolo Z&PC Rotterdam opgericht. De stichting heeft tot doel het bevorderen van de jeugd en prestatiesport binnen de vereniging Zwem en Polo Club Rotterdam (Z&PC Rotterdam). De stichting wil dit doel bereiken door het faciliteren van oefen- en trainingsfaciliteiten waaronder badwater, materialen, kader en spelers.

Partnerships en ambitie
De stichting heeft onder andere nauw contact met de Stichting Topsport Rotterdam, de KNZB, haar sponsoren en haar Raad van Advies. Dit is mede omdat de stichting samen met haar sponsoren en het bestuur van Z&PC Rotterdam een duidelijke ambitie heeft. Prestatie is in de sport immers een resultaat van het langdurig bieden van de juiste context en programma‘s aan getalenteerde sporters.

Financiering doel van de stichting
De financiering om het doel van de stichting te verwezenlijken wordt gevormd door sponsorbijdragen en oprichting van de Club van 100, als ook giften & donaties en hetgeen verkregen wordt uit de door de stichting uitgeoefende activiteiten. Verder op deze site treft u alle informatie over welke sponsormogelijkheden de stichting Prestatiepolo Z&PC Rotterdam aanbiedt.